V Jornada “Les matemàtiques entre la secundària i la universitat”

Els arguments matemàtics són molt sovint inseparables de la imaginació i la bellesa. Resoldre problemes matemàtics té un component creatiu important i, d’altra banda, les interconnexions entre matemàtiques i altres manifestacions artístiques són cada cop més freqüents. És prou coneguda la vessant creativa de les matemàtiques? Fomentem la creativitat en les classes de matemàtiques? A la jornada intentarem abordar aquestes qüestions amb èmfasi especial en el punt de vista docent.


PROGRAMA


15:00 Recepció

15:45 Presentació

16:00 Les proves del LLIBRE
Jaume Llibre, professor del Departament de Matemàtiques de la UAB.

En honor a la memòria de Paul Erdös, alguns dels seus col·laboradors van escriure el llibre Proofs from THE BOOK, ja que ell parlava sovint del LLIBRE que havia de contenir les millors proves dels teoremes més bonics de les matemàtiques, i va morir el 1997 sense haver-lo escrit.
En aquesta breu conferència presentarem dues d'aquestes proves.
La prova de Cauchy de la fòrmula d'Euler dels poliedres descoberta al 1758, que diu que si un poliedre té V vèrtexs, A arestes i C cares aleshores C+V=A+2.
També provarem la fórmula de Pick de 1899 que diu que l'àrea de un polígon amb vèrtexs de coordenades enteres ve donada per la fòrmula F/2 + I -1 on F, I són el nombre de punts de coordenades enteres a la frontera i dintre del polígon, respectivament. .

16:50 Aprenentatge creatiu
Santi Vilches, professor de l'INS Arquitecte Manel Raspall de Cardedeu

Sovint el professorat únicament planteja problemes tancats al seu alumnat. D'altra banda, la majoria de professionals dels diferents àmbits artístics neguen l'ús de la matemàtica en el seu entorn professional. En la xerrada es plantejaran diferents exemples d'activitats per a alumnat de secundària i batxillerat en les quals la llibertat creativa de l'alumnat és el fil conductor de l’aprenentatge d'unes matemàtiques immerses en una societat canviant.

17:30 Pausa

18:00 Taula rodona: Matemàtiques, creativitat i educació
A la taula es conversarà sobre el component estètic de les matemàtiques, les seves connexions amb altres manifestacions artístiques i els reptes que suposa un enfocament creatiu de l’ensenyament matemàtic.

Modera: Anton Aubanell, Museu de les Matemàtiques de Catalunya.

Participen:
Lali Barrière, Universitat Politècnica de Catalunya.
Salvador Chiva, Institut Salvador Espriu de Barcelona
Judith Miró, INS Sant Quirze del Vallès.
Xavier Vilella, Membre cofundador del grup Vilatzara de l'ICE de la UAB.


Data: Dijous 16 d'abril de 2015
Lloc de realització: Sala d’actes de la Facultats de Ciències i Biociències de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Certificació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.
Organitzen: Departament de Matemàtiques i Programa Argó de l’ICE de la UAB.
Coordinació: José González Llorente, Jaume Moncasi. Departament de Matemàtiques, UAB

Inscripcions: Ompliu el formulari d'inscripció

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 93 581 23 93, Fax 93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat / Sant Antoni M. Claret, 171 - 08041 Barcelona - Tel. 93 433 50 50 - ice.santpau@uab.cat