III Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat

 

La tercera edició del Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat, organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la UAB, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, la Secció Filològica i la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i el Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània de la UAB, vol analitzar i debatre críticament la presència de totes dues matèries en els currículums educatius d’aquests darrers anys, i també suggerir la millora dels continguts, de les metodologies i dels recursos aplicables a l’aula.

Malgrat el que disposen els currículums oficials, la literatura es troba en una situació molt preocupant als instituts, on es va camí de l’extinció, i ha perdut cada vegada més terreny en la universitat. Pel que fa a la llengua, la priorització d’uns enfocaments determinats del seu ensenyament ha deixat al marge continguts que abans es tractaven en el batxillerat i també a la universitat. Aquestes mancances repercuteixen considerablement en la formació cultural dels estudiants.

Tal com hem fet en les altres dues edicions, aquest tercer simposi aspira a oferir un fòrum de reflexió i debat per diagnosticar, de manera crítica, la situació en què ens trobem i proposar alternatives constructives per transformar-la. Considerem que la llengua i la literatura catalanes són, també, un afer d’estat: la seva presència ha de ser més rellevant i activa, no únicament en els currículums educatius i en la formació d’adolescents i joves, sinó també en el conjunt de l’educació, la cultura i la societat catalanes.