Activitats 2013-2014

 

 

 

Cursos de Formació Professional
Creació i potenciació de la marca personal i la imatge corporativa

Modalitat: Curs semipresencial
Adreçat a: Principalment al professorat de Formació Professional de la família de FOL i d'Administració i Comerç.

Objectius:

Dotar d’eines i idees al professorat assistent per impartir els continguts del mòdul comú d’Empresa i Iniciativa Emprenedora a cicles formatius i del mòdul 4 (Recursos humans i responsabilitat social corporativa) del CFGS en Administració i Finances

Continguts:

La marca personal.    

  • Què és la marca personal (MP)?
  • Utilitat de la MP per trobar feina.
  • Procés bàsic per crear-se una MP a través d’internet.
  • Marca personal i imatge corporativa.
  • La responsabilitat social de les empreses i la relació amb la marca personal : potenciació de les competències personals dels treballadors.

Metodologia:

Per tal de desenvolupar el continguts es farà una breu descripció teòrica dels diferents conceptes, donant material de suport, si escau, i es realitzaran exercicis pràctics a l’aula i al moodle.

Cal que els assistents al curs utilitzin Navegadors d’Internet (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome), ja que l’aula virtual serà un recurs molt important per accedir als apunts i activitats del curs.

Curs semipresencial:

D’aquest curs se’n realitzaran tres sessions presencials que són imprescindibles per al desenvolupament del curs. La resta d’hores es realitzarà a distància, per la qual cosa és necessaridisposar d’accésa través d’un ordinador amb connexió a Internet i d'un navegador. Caldrà disposar d'una bústia de correu electrònic, per tal de fer el seguiment del curs.

El material del curs es treballarà en format Web, i, si s’escau, es lliurarà en un Cd-rom de suport. El material està estructurat amb documents de format “PDF”, que expliciten la part teòrica dels conceptes, ja siguin de caràcter teòrics o la seva utilització informàtica. Hi ha un conjunt d’activitats que il·lustren el treball que s’està realitzant.

En la primera sessió es lliurarà el calendari per tal de realitzar el lliurament dels exercicis. El curs està dissenyat per fer-ho el dia que hi ha reservat per a la família professional d’Administratiu, és a dir, dilluns, però l’alumne pot fer-ho el dia de la setmana que decideixi, llevat de les trobades presencials. De la feina que s’ha de lliurar se’n farà el seguiment a través de l’aula virtual, http://aula2ice.uab.cat. A la primera trobada presencial se n'explicarà el seu funcionament. Cal però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis, que tal com s’ha dit, es realitzarà a través de l’aula virtual. Qualsevol dubte sobre el contingut que s’està desenvolupant es resoldrà en contacte regular amb el formador, mitjançant el correu electrònic, o a través dels fòrums virtuals establerts per aquest curs.

El seguiment del curs es realitzarà a través de les trobades presencials, i de l’aula virtual, de les quals se’n realitzarà un control d’assistència i a través del lliurament dels exercicis correctament fets en el calendari previst. L’assistència a les trobades presencials és totalment imprescindible.

Professorat: Raül Vidal.
Horari: de 9:30 a 13:30 h.
Durada: 15 hores.
Calendari: Les tres sessions presencials són: 14, 21 i 28 d’octubre de 2014.
Places: 25
Lloc de realització: ICE de la UAB. Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Inscripcions: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats
Codi activitat:
0007030012

   

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - 93 581 17 08 / Fax 93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat