Activitats 2013-2014

 

 

 

Cursos de Formació Professional
Gestió de residus en un laboratori docent i reglament REACH

Modalitat: Curs semipresencial
Adreçat a: Professorat de Formació Professional de la família de química.

Presentació:
Aquest curs girarà entorn de la gestió dels residus que es generen en un laboratori docent en les pràctiques dels cicles formatius de química i una introducció al Reglament REACH, que és el mac legislatiu de substàncies i mescles químiques a la Unió Europea.

Objectius:

 • Conèixer com s’ha de fer la gestió de residus d’un laboratori docent.
 • Saber com s’han de separar els residus generats en un laboratori docent.
 • Conèixer el Reglament REACH, marc legislatiu de substàncies i mescles químiques a la Unió Europea.

Continguts:
Els continguts giraran entorn a aquestes preguntes:

 • Com s’ha de fer la gestió dels residus en un laboratori docent?
 • Quins grups de compostos s’han de separar?
 • Com podem saber a quin grup de compostos pertanyen els nostres reactius i mescles?
 • Com es minimitzen els residus?
 • Quins residus podem tractar al laboratori docent?
 • Què és el Reglament REACH?
 • Quina informació ens dóna el Reglament REACH?


Metodologia:
Es fomentarà la participació dels assistents que es concretarà en tres aspectes:

 • Informar dels residus que es generen a cada centre docent.
 • Informar de la gestió de residus que s’està fent actualment en cada centre docent i les dificultats que es troben.
 • Fer una taula amb els residus que no es conegui molt bé com s’han de gestionar.

Professorat: Xavier Guardino i Enrique Gadea, professors del INSHT, experts en residus.
Horari: Dijous, de 9 a 14 h.
Durada: 20 hores (3 sessions de 5 hores i una sessió no presencial).
Calendari: Del 16 al 30 d'octubre de 2014.
Places: 30
Lloc de realització: Institut Terrassa (Terrassa).

Inscripcions: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats
Codi activitat:
0007000012

   

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - 93 581 17 08 / Fax 93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat