Activitats 2013-2014

 

 

 

Cursos de Formació Professional
Instal·lació i gestió d'una botiga virtual

Modalitat: Curs semipresencial
Adreçat a: Principalment al professorat de Formació Professional de la família d'Administració i Comerç.

Objectius:

 • Instal·lació, gestió i explotació d'una botiga virtual mitjançant programari de lliure distribució (“Prestashop”).
 • Elaborar de forma clara i concisa, les guies d'usuari que facilitin l'explotació eficaç del programari i dels entorns de treball.
 • Programar, per una determinada aplicació, el contingut de la formació que cal impartir als alumnes, la metodologia de treball i les activitats i exemples significatius que cal desenvolupar.
 • Resoldre els problemes que planteja l'alumne en l'explotació d'una aplicació, segons les indicacions de manuals, guies d'usuari i serveis de manteniment de l'aplicació.

Continguts:

Botigues virtuals amb Prestashop

 • Què és una botiga virtual?
 • Conceptes previs i gestor FTP.
 • Instal·lació del programari Prestashop.
 • Configuració dels paràmetres genèrics.
 • Tractament d'imatges.
 • Determinació de la ubicació i impostos del lloc.
 • Incorporació de categories i productes.
 • Control d'ofertes i control de preus.
 • Atributs d'un producte.
 • Operativa com a usuari de la botiga.
 • Operativa com a administrador: Gestió de la compravenda.
 • Personalització de la botiga.

Metodologia:

Per tal de desenvolupar el continguts es farà una breu descripció teòrica dels diferents conceptes, donant material de suport, i es realitzaran exercicis pràctics a l’ordinador amb el programari Prestashop.

Cal que els assistents al curs utilitzin Navegadors d’Internet (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome)

Curs semipresencial:

D’aquest curs se’n realitzaran tres sessions presencials que són imprescindibles per al desenvolupament del curs. La resta d’hores es realitzarà a distància, per la qual cosa és necessari disposar d’accés a través d’un ordinador amb connexió a Internet i d'un navegador. Caldrà disposar d'una bústia de correu electrònic, per tal de fer el seguiment del curs.

El material del curs es treballarà en format Web, i, si s’escau, es lliurarà en un Cd-rom de suport. El material està estructurat amb documents de format “PDF”, que expliciten la part teòrica dels conceptes, ja siguin de caràcter teòrics o la seva utilització informàtica. Hi ha un conjunt d’activitats que il·lustren el treball que s’està realitzant.

En la primera sessió es lliurarà el calendari per tal de realitzar el lliurament dels exercicis. El curs està dissenyat per fer-ho el dia que hi ha reservat per a la família professional d’Administratiu, és a dir, dilluns, però l’alumne pot fer-ho el dia de la setmana que decideixi, llevat de les trobades presencials. De la feina que s’ha de lliurar se’n farà el seguiment a través de l’aula virtual, http://aula2ice.uab.cat. A la primera trobada presencial se n'explicarà el seu funcionament. Cal però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis, que tal com s’ha dit, es realitzarà a través de l’aula virtual. Qualsevol dubte sobre el contingut que s’està desenvolupant es resoldrà en contacte regular amb el formador, mitjançant el correu electrònic, o a través dels fòrums virtuals establerts per aquest curs.

El seguiment del curs es realitzarà a través de les trobades presencials, de les quals se’n realitzarà un control d’assistència, i de l’aula virtual, a través del lliurament dels exercicis correctament fets en el calendari previst. L’assistència a les trobades presencials és totalment imprescindible.

Professorat: Francesc Diana.
Horari: de 9:30 a 13:30 h.
Durada: 25 hores.
Calendari: Les tres sessions presencials són: 6 i 27 d’octubre i 10 de novembre de 2014.
Places: 24
Lloc de realització: ICE de la UAB. Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Inscripcions: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats
Codi activitat:
0007020012

   

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - 93 581 17 08 / Fax 93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat