BE5

 

  BE5 Colloquia Latina Barcinonensia II
 

Presentació:

L'ensenyament del llatí segons el mètode de gramàtica-traducció pateix defectes diversos: és completament passiu, se centra en el resultat i en la gramàtica (ensenyada de manera deductiva), i, tot i així, no aconsegueix el resultat que es proposava, atès que pocs estudiants aconsegueixen acabar, no dic ja el batxillerat sinó la carrera de filologia clàssica, podent llegir d'una tirada els textos clàssics, fet que contrasta clarament amb el que ocorre en altres filologies.
En la nostra opinió, tot plegat es deu a un mètode ineficaç, i és per això que proposem d'aplicar a l'ensenyament del llatí algunes tècniques pròpies de l'ensenyament de les llengües modernes. Ens centrarem enel mètode natural (Ørberg), el mètode àudio-oral (Fiévet), així com les aportacions de Terrell i Krashen i del TPR-ST.
L'experiència demostra que una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar, encara que sigui de forma senzilla en aquesta llengua, acaba entenent millor els textos llatins.
No aprenem llatí per a parlar-ho, ho parlem per aprendre-ho.
Proposem, per tant, un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i es motivarà els alumnes perquè parlin i escriguin en aquesta llengua, tant de si mateixos, com de textos antics.
Per garantir un millor aprofitament del curs, es preveu l’existència de dos nivells: principiants i avançats.

Antecedents:
L’apropament actiu al llatí no és nou, té una llarga història, tan llarga com la mateixa llatinitat. Tanmateix cal dir que en època recent es practica l’ensenyament viu a diferents llocs dels Estats Units, com la Universitat de Kentucky o el Wyoming Catholic College; a Bèlgica, a la Schola Nova i a Italia, a l’Academia Vivarium Novum.
El nostre país tampoc no es aliè a aquest moviment, des de fa uns deu anys l’associació Culturaclasica.com difon el mètode Orberg entre els professors de secundària, principalment a Extremadura, Andalusia i València. A la Universidad de Cádiz la professora Sandra Ramos i a la de València el professor Jorge Tárrega imparteixen la seva docència en llatí.
En aquest curs, volem recollir especialment la molt positiva experiència del curs d’estiu de l’any passat Colloquia Latina organitzat per l’ICE de la UAB, així com el treball fet al si del Circulus Latinus Barcinonensis, que tot i tenir una història de deu anys, en aquesta darrera etapa en porta dos de treball ininterromput.


Adreçat a:
Estudiants universitaris, professorat de secundària i a totes aquelles que, tenint coneixements previs de llatí, volen millorar la seva competència, activa i passiva, especialment oral però també escrita, en aquest idioma.

Programa:

La rutina diària del curs seria la següent: comencem amb una primera sessió d'una hora i mitja en la qual ens aproparem junts, tant principiants com avançats, a alguns textos d'èpoques diverses de la llatinitat seguint aquest esquema:

 • Motivació: es presenta el vocabulari i el tema del text a través d'imatges, preferentment d'obres d'art de qualsevol època.
 • Lectura:
  • es llegeix el text en veu alta
  • es van explicant les paraules noves per mitjà d'imatges, dibuixos, exemples i gestos, evitant la traducció a cap altra llengua.
  • es crida l'atenció sobre les paraules i expressions més útils i productives.
  • de forma discrecional es realitzen preguntes de comprensió.
 • Comentari:
  • es recull el sentit global del text per mitjà d'una paràfrasi o resum.
  • es fa una valoració del text i de les seves implicacions, que queda oberta als comentaris i suggeriments dels participants.
  • es busca la relació amb altres textos o obres d'art.

Després de la pausa ens dividim en grups, principiants i avançats, cadascun amb un professor. Durant la primera sessió presentem diferents metodologies de l'ensenyament de llengües modernes i la seva adaptació al llatí, tot posant l'accent en la seva aplicació pràctica en el aula.

En l'última sessió, per mitjà d'exercicis de tipus comunicatiu: jocs de rol, dramatització de textos, etc. els alumnes practicaran la conversa en llatí.

Professorat:

Cándida Ferrero Hernández (coordinadora), Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB; Pablo Villaoslada, Circulus Latinus Matritensis, Academia Polis Roma; Ramon Torné Teixidor, Institut de Matadepera; Raül Segarra López, Agora Sant Cugat International School i Antonio Javier Ortiz Cano, Institut La Ferreria, Montcada i Reixac.

Calendari: del 6 al 10 de juliol de 2015

Horari: de 9 a 13 hores

Durada: 20 hores

Lloc: Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona)

Preu: 75 €

 

Període d'inscripció finalitzat

 
Tornar a la pàgina principal
 

 

 

Web ICE

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 93 581 23 93, Fax 93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat / Sant Antoni M. Claret, 171 - 08041 Barcelona - Tel. 93 433 50 50 - ice.santpau@uab.cat