Aquesta activitat té com a finalitat aproximar els continguts dels estudis que es realitzen a la Facultat de Dret de la UAB a l'alumnat del segon cicle d'ESO.

L’activitat “Debatents per una tarda” té un doble objectiu pel que fa a aquest alumnat. En primer lloc, desfer tòpics sobre l’estudi de les carreres jurídiques i afins com, per exemple, la inexistència de pràctiques, la necessitat d’una gran capacitat de memòria, la vinculació a determinats estrats socials, etc. I, en segon lloc, aproximar les nostres disciplines a alumnes que no han tingut cap contacte curricular amb elles, de forma que puguin prendre una decisió sobre el seu futur amb elements derivats de la seva pròpia vivència.

L'objectiu de la sessió que plantegem és generar un espai i un clima relaxat en què els i les estudiants de secundària puguin relacionar-se amb altres que estan ja estudiant dret, i acostar les seves experiències.

En aquesta sessió oferirem una pinzellada sobre les tècniques d’argumentació, oratòria i debat, introduint el format del Parlament  Britànic.

Hi haurà un màxim de 50 alumnes

Consulteu el programa

Data: 24 de febrer de 2017
Lloc: Facultat de Dret de la UAB
Preu: 5€ per estudiant

Les places són limitades. Un cop s'arribi a 50 places confirmades no s'acceptaran més incripcions.


Formulari d'inscripció

Accessos i plànols UAB

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Tel.93 581 15 98 / Fax.93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat