Dades personals
   
Dades professionals
Relació de sessions
El sol - 28 d'octubre de 2017  
Els planetes - 4 de novembre de 2017 Places exhaurides  
Les estrelles - 11 de novembre de 2017 Places exhaurides  
Les estrelles (repetició) - 18 de novembre de 2017 Places exhaurides  
Experiments d'astrofísica - 24 de febrer de 2018 Places exhaurides  
Experiments d'astrofísica (repetició) - 24 de març de 2018
Instruments d'observació - 5 de maig de 2018
Instruments d'observació (repetició) - 12 de maig de 2018
Facturació
Si heu respost que sí i la factura ha de ser a nom d'una altra persona o institució, escriviu aquí les dades fiscals corresponents (nom complert, NIF, adreça completa, correu electrònic i nom de la persona de contacte). Si no hi escriviu res emetrem la factura amb les dades de la inscripció.
Import de la inscripció
 €


L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives. La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

    

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 93 581 15 98, ga.ice@uab.cat / Sant Antoni M. Claret, 171 - 08041 Barcelona - Tel. 93 433 50 50 - ice.santpau@uab.cat