XIII Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil

 


Presentació

Tenim el goig de presentar-vos les XIII Jornades d’innovació a l’etapa d’Educació Infantil, un conjunt d’activitats i d’experiències que hem agrupat amb el títol Quan l’acompanyament es basa en el respecte.

L’actitud de respecte comença pel reconeixement de la persona com a entitat única que necessita ser compresa, pel convenciment profund que la dignitat humana reclama la seva consideració malgrat les diferències personals o d’experiència familiar i social. El respecte entès com una conducta que s’hauria de posar de manifest en el tracte habitual entre humans, bé sigui el personal, el professional o l’institucional: una manera sincera i coherent de relacionar-se amb un mateix, amb els altres i amb el món.

Traslladat al món de l’educació, sabem que els infants i les famílies capten ràpidament quan se’ls mira i se’ls tracta de manera respectuosa perquè el respecte és una de les actituds observables en les relacions humanes. Infants i adults perceben fàcilment si la mirada de l’altre és amorosa i focalitzada des de l’intent d’entendre la realitat de l’altre, des de la confiança en les capacitats de l’altre, o des del judici o del prejudici. Com diu JM del Pozo en el seu llibre Educacionari, “Només a l’infant respectat se’l pot convidar a tenir respecte...”.

Com a tret comú de la lectura sobre el terme que proposen el doctor del Pozo i altres autors de referència, i de l’escolta de l’experiència de nombrosos professionals, es pot inferir la idea que respectar l’infant significa no només considerar els seus interessos, sinó també descobrir, valorar i considerar les seves necessitats. Així doncs, basar l’acompanyament educatiu en el respecte hauria d’implicar incorporar actituds adultes que permetessin descobrir-les, respectar-les, valorar-les, i reflexionar-hi dels d’un punt de vista educatiu. Impregnar la manera d’interactuar amb les criatures i de posar al seu abast vivències i experiències amb l’objectiu que se sentin acollides, acompanyades i esperonades en el seu procés de creixement personal i social.

Dedicar unes jornades a reflexionar sobre El respecte no és un assumpte baladí en un moment en què l’atenció a la infantesa es mou entre pols tan oposats i tan distants com ho són la precarietat o la sobreprotecció. Basar l’acompanyament en el respecte profund a la persona i el seu desenvolupament té de ben segur repercussions a l’hora de prendre decisions en el dia a dia del món educatiu. Esperem que les propostes que es presenten en aquestes tretzenes jornades, les activitats i les experiències que s’hi apleguen, ens ajudin a prendre’n més consciència.

Equip 0-6 d’Educació Infantil de l'ICE de la UAB