Congrés Internacional d'Activitats Físiques Cooperatives

Programa

Diumenge, 3 de juliol de 2016

Complex Esportiu Municipal Mar Bella
18:00 – 20:00 Benvinguda i recepció dels participants i lliurament de la documentació del congrés.

Plaça nova de Barcelona (Catedral)
21:30 – 00:00 Activitat d’acollida: Descobrim la ciutat que ens acull amb la “Barcelonada”.


Dilluns, 4 de juliol de 2016

Matí

Casino l’Aliança del Poblenou
09:00 Sessió inaugural
10:00 Ponència marc
El enfoque de coopedagogía motriz: una propuesta integradora orientada al desarrollo de la cooperación en Educación Física, a càrrec de Carlos Velázquez Callado, Universidad de Valladolid

11:30 Descans

Institut Front Marítim
12:00 Comunicacions paral·leles
12:40 Taules de treball

Tarda

Complex Esportiu Municipal Mar Bella i Camp Municipal de Futbol Poblenou - Agapito Fernández
16:30 Tallers pràctics paral·lels
17:45 Descans
18:00 Tallers pràctics paral·lels

Dimarts, 5 de juliol de 2016

Matí

Institut Front Marítim
09:00 Ponència marc Educación Física, Aprendizaje Cooperativo, Evaluación Formativa y programar por dominios de acción motriz: ¿pueden ser compatibles?, a càrrec de Víctor Manuel López Pastor, Escuela de Magisterio de Segovia
10:00 Descans
10:30 Comunicacions paral·leles
12:30 Taules de treball

Tarda

Complex Esportiu Municipal Mar Bella i Camp Municipal de Futbol Poblenou - Agapito Fernández
16:30 Tallers pràctics paral·lels
17:45 Descans
18:00 Tallers pràctics paral·lels
19:30 Flashmob

Museu Marítim de Barcelona
22:00 Sopar de gala del congrés

Dimecres, 6 de juliol de 2016

Matí

Institut Front Marítim
09:00 Ponència marc
Inclusión de alumnado con pluridiscapacidad mediante actividades y metodologías cooperativas, a càrrec de Merche Ríos, Universitat de Barcelona; Raúl Romero, Grup de formadors d'aprenenentatge cooperatiu en Educació Física del ICE de la UAB; i Tate Bonany, Joc Viu
10:00 Descans
10:30 Comunicacions paral·leles
11:45 Presentació de resultats de les taules de treball
13:00 Sessió de clausura.