Congrés Internacional d'Activitats Físiques Cooperatives

Presentació

El Congrés Internacional d’Activitats Físiques Cooperatives arriba a la seva desena edició i pren Barcelona com a seu, una ciutat que inspira esport, educació, inclusió i cooperació.
Aquest esdeveniment pretén ampliar encara més la porta d’entrada al món de la Pedagogia de la Cooperació, com a model que suma i inclou a totes les persones que avui dia tenim a les nostres aules, patis, parcs, carrers...

Eixos vertebradors del congrés:

  • Les activitats físiques cooperatives en l’àmbit de l’Educació Física i l’esport.
  • La inclusió i la socialització a través de la Pedagogia de la Cooperació.
  • La cooperació com a element clau per a la transformació social dins l’àmbit de l’activitat física.

Objectius del congrés:

  • Contribuir a la promoció d’una educació en valors des de la pràctica d’activitats i metodologies cooperatives en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport.
  • Compartir experiències relacionades amb l’activitat física cooperativa.
  • Establir nexes d’unió entre l’àmbit educatiu formal (Educació Física) i l’àmbit no formal (esport i lleure).
  • Generar contextos, espais d’intercanvi i inquietuds per a promoure una societat més justa mitjançant l’activitat física, l’esport i la recreació.

Destinataris:

  • Professorat d’Educació Física i d’altres àrees de coneixement de les diferents etapes del sistema educatiu.
  • Estudiants del Grau d’Educació Infantil i Primària, Grau d’Educació Social, Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i Cicles Formatius relacionats amb la temàtica.
  • Tècnics i tècniques de l’esport, monitors i monitores de lleure, treballadors i treballadores socials i altres persones professionals interessades en les activitats físiques cooperatives, la inclusió i les seves possibilitats d’aplicació.

 

Equip de Formació de Formadors d'Educació Física a Primària i Secundària de l'ICE de la UAB