Barcelona 2015-2016

 

 

 

Creativitat i innovació a l’aula

Modalitat: Curs presencial
Adreçat a: Professorat d'educació infantil, primària, secundària i cicles formatius.

Presentació:
El sistema educatiu està vivint un moment d’intensos canvis. Els processos d’ensenyament i aprenentatge han de poder encaixar en una societat que es desenvolupa ràpidament i on la noció de coneixement està transformant-se.
Sota aquest marc, i en els últims anys, els professionals de l’educació cada vegada prenen més consciència de la importància d’educar alumnes capaços d’aprendre a aprendre, flexibles, competents en gestionar el seu propi coneixement i en pensar de manera autònoma. La creativitat i les habilitats per adaptar-nos a noves situacions esdevenen competències imprescindibles.
L’escola més tradicional ha prioritzat la memòria i el pensament lògic en detriment de la creativitat i aquest model de poc ens serveix en un moment com l’actual.
L’objectiu principal del curs és endinsar-nos en la creativitat i la innovació i facilitar eines per aplicar en el dia a dia a l’aula per fomentar que els nostres alumnes aprenguin a pensar.

Objectius:

 • Aprendre què és la creativitat, com es desenvolupa i quin paper juga en la resolució de problemes i l’aprenentatge.
 • Saber promoure una ensenyança creativa en el dia a dia a l’aula. Entenent la creativitat com una habilitat que va molt més enllà del món de les arts i que s’estén a totes les àrees de coneixement.
 • Aprendre estratègies per ensenyar a pensar als alumnes: rutines de pensament i pensament crític.
 • Endinsar-nos en les noves metodologies docents: Aprenentatge Basat en Tasques, Aprenentatge Basat en Problemes i Treball per Projectes. Conèixer com es poden portar a terme i veure’n exemples i experiències.
 • Facilitar eines per innovar a l’escola. Aprendre tècniques de creativitat i saber dissenyar un projecte d’innovació educativa des de la generació d’idees a la planificació d’activitats i propostes.

Continguts:

La creativitat

 • Què és la creativitat i com es desenvolupa
 • Com mesurar la creativitat
 • Pensament divergent vs pensament convergent
 • El paper de l’escola en el desenvolupament de la creativitat

La creativitat en el dia a dia: com estimular-la

 • Estimular la curiositat i l’autonomia
 • Aprendre a fer preguntes
 • Facilitar recursos flexibles
 • Potenciar les relacions
 • Tolerar la diferència
 • Utilitzar l’humor
 • Promoure la motivació intrínseca

Ensenyar a pensar

 • Les claus per pensar
 • Els sis barrets per pensar
 • Filosofia 3/18
 • Rutines de pensament, organitzadors gràfics, estratègies metacognitives i altres tècniques de creativitat

Metodologies que afavoreixen la creativitat

 • L’aprenentatge basat en tasques i en problemes
 • El treball per projectes
 • Projectes d’emprenedoria a l’aula

Innovació a l’escola

 • Disseny de projectes d’innovació
 • Generar idees (tècniques de creativitat)
 • Seleccionar idees
 • Prendre decisions
 • Especificació i planificació de projectes
 • Tancament i avaluació de projectes

Metodologia:
La metodologia serà participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia dels professionals de l’educació que hi assisteixin.
Durant la formació es plantejaran activitats diverses, i concretes, que els participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant. Tanmateix es tindrà en compte la participació i la reflexió dels assistents per tal de valorar el seu aprofitament.

Professorat: Meritxell Cano Autet, doctora en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora a l’Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya), formadora de formadors i assessora per a la implantació de noves metodologies docents a escoles del territori.

Horari: Dilluns, de 18 a 21 h (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores).
Durada: 20 hores.
Calendari: Del 25 de gener al 14 de març de 2016 (el 8 de febrer no hi haurà classe).
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, Carrer Sant Antoni Maria Claret, 171 (Cantonada Sant Quintí) de Barcelona.
Preu: 70 €

Formulari d'inscripció als cursos a Barcelona

 

 

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 93 581 23 93, Fax 93 581 46 56 - ga.ice@uab.cat / Sant Antoni M. Claret, 171 - 08041 Barcelona - Tel. 93 433 50 50 - ice.santpau@uab.cat